PRUŽAMO SLJEDEĆE USLUGE: Sistematski preglede za
 • vozače
 • radnike
 • studente
  Ljekarska uvjerenja za:
 • upis u školu ili fakultet
 • odlazak u inostranstvo
 • životno osiguranje
 • stupanje u radni odnos
  Vršimo specijalističke preglede:
 • oftalmologija
 • ginekologija
 • neurologija
 • kardiologija
 • psihijatrija
 • psihologija
 • fizikalna medicina
 • dermatologija
  Dijagnostičke usluge:
 • laboratorija
 • ultrazvučna dijagnostika

Za vas i vaše zadravlje...

Close Menu