preventiva logo

PRUŽAMO SLJEDEĆE USLUGE:

Sistematski pregledi za

 • vozače
 • radnike
 • studente
 •  

Ljekarska uvjerenja za:

 • upis u školu ili fakultet
 • odlazak u inostranstvo
 • životno osiguranje
 • stupanje u radni odnos
 •  

Vršimo specijalističke preglede:

 • oftalmologija
 • ginekologija
 • neurologija
 • kardiologija
 • psihijatrija
 • psihologija
 • fizikalna medicina
 • dermatologija
 •  

Dijagnostičke usluge:

 • laboratorija
 • ultrazvučna dijagnostika

Za vas i vaše zadravlje...

Close Menu