1. Šta je transkranijalni doppler krvnih sudova (ultrazvuk krvnih sudova) glave?

Transkranijalni doppler arterija glave je bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda kojom se vrši ispitivanje hemodinamskih karakteristika protoka intracerebralne cirkulacije.

2. Kako se obavlja pregled?

Pregled se vrši insonacijom magistralnih krvnih sudova glave kroz odgovarajuće „prozore“, mjesta gde su kosti glave tanje, na koje je prethodno nanijet gel (temporalni, orbitalni, subokcpitalni). Pregled u Preventiva Medical se obavlja u ležećem položaju i traje oko 20 min. Potom se dobija pisani izvještaj o stanju cirkulacije.


3. Kad se radi ovaj pregled?

Transkranijalni doppler arterija glave se obavlja kod pacijenata sa faktorima rizika (povišen krvni pritisak, dijebetes, povišene masnoće u krvi, pušenje), kod pacijenata sa prethodnim moždanim udarom, vrtoglavicama, glavoboljama itd.


4. Kakve informacije nam pruža ovaj pregled?

Transkranijalni doppler arterija glave omogućava procjenu stanja hemodinamskih parametara cirkulacije velikih krvnih sudova mozga, tj. procjenu brzine protoka krvi kroz ove krvne sudove, simetričnost protoka sa lijeve i desne strane glave. Ovim pregledom nije moguće utvrditi kako izgledaju krvni sudovi, već se u tu svrhu koristi CT ili MR angiografijakrvnih sudova glave.


5. Bezbjednost pregleda?

Kod transkranijalnog doppler-a arterija (ultrazvuk krvnih sudova) glave kao i kod svih drugih dijagnostičkih ultrazvučnih pregleda do sada nisu registrovana štetna dejstva na pacijenta, pa se pregled može bezebedno ponavljati u više navrata.

ultrazvuk krvnih sudova6. Koliko su česte kontrole?

U zavisnosti od rezultata pregleda kontrole se ponavljaju na godinu ili dve godine kod normalnog nalaza, a kod pataloškog nalaza na 6. meseci ili češće.

ultrazvuk krvnih sudova

ZAŠTO PREGLED?

Preventivni zdravstveni pregledi su osnova dugoročnog održavanja Vašeg zdravlja. Nemojte dozvoliti da češće pregledate svoj automobil od Vašeg organizma.

Na osnovu Zakona o zaštiti na radu (Sl. glasnik br: o1/08/13/10) periodični zdravstveni pregledi zaposlenih na mjestima sa povećanim rizikom obevezni su na svakih 12 mjeseci.

Close Menu