Šta je ultrazvucni pregled srca?

Ultrazvuk srca color doppler-om je neinvazivna i bezbolna dijagnostička metoda u kardiologiji, kojom se dobija uvid u stanje srca i njegovih krvnih sudova.

Ultrazvucni pregled srca sa color doppler-om je neophodan u procenjivanju zdravstvenog stanja pacijenata sa sumnjom ili već dijagnostikovanom kardiovaskularnom bolešću (povišenim krvnim pritiskom, nepravilnim ili ubrzanim radom srca, bolovima u sredogruđu, brzim zamaranjem, epizodama gubitka svesti, kod dijabetičara, bolesnika na hemo ili radioterapiji), kao i preventivno kod osoba koje imaju porodične i lične visoke faktore rizika za kardiovaskularne bolesti (gojaznost, pušenje, povišene masnoće u krvi, fizička neaktivnost itd)

Ultrazvuk srca sa color doppler-om se izvodi tako što pacijent tokom pregleda leži na levom boku sa savijenom levom rukom u laktu, koju stavlja pod glavu. Lekar sondom ultrazvučnog aparata na koji je predhodno neneo malo gela prelazi preko kože leve strane grudnog koša, pri čemu pacijent ne oseća nikakav bol. Pregled traje od 20 do 30 minuta, nakon čega pacijent dobija objašnjenje i pisani izveštaj.

Close Menu