Šta je ultrazvucni pregled stomaka i male karlice?

Klasičan ultrazvucni pregled stomaka i male karlice pruža detaljan uvid u veličinu i strukturu parenhimatoznih organa: jetre, slezine, pankreasa, žučnog sistema (žučne kese i žučnih puteva), bubrega, nadbubrežnih žlezde. Ovom metodom se može vizuelizovati stomačni dio aorte, mokraćna bešika i prostata kod muškarca.

Ultrazvučno snimanje, nije bolno niti neugodno za pacijenta, izvodi se tako što pacijent leži na leđima, dok ljekar sondom ultrazvučnog aparata na koju je prethodno nanjet gel prelazi preko kože trbuha. Da bi se dobila bolja slika pojedinih organa od pacijenta se može zatražiti da se okrene na desni ili lijevi bok. U Preventiva Medical ispitivanje traje od 20 do 30 minuta, nakon čega pacijent dobija objašnjenje i pisani izveštaj.

Ultrazvučni pregled abdomena se izvodi kod osoba koje imaju tegobe u trbuhu. Obavlja se i kao dijagnostička procedura koja prethodi pregledu želuca, dvanaestopalačnog, tankog i debelog creva sondama ili rentgenološki. Ultrazvuk stomaka se radi i u slučajevima koji nisu direktno vezani za tegobe u stomaku a mogu da budu uzrok ili posledica oboljenja drugih sistema i organa (npr. kardiovaskularnog sistema, bolesti pluća, dojke, štitne žlijezde itd.). Ostali razlozi za obavljanje pregleda su takođe i gojaznost, pušenje, nasljedne bolesti itd.

Close Menu