ENDOKRINOLOGIJA

Sve veća izloženost stresu i savremen, ubrzan način života uzrokuje povećanu učestalost bolesti endokrinog sistema, od kojih najčesće dijabetes i oboljenja štitaste žlezde. Dijabetes se danas ubraja među najčešća endokrinološka oboljenja, sa prevalencom u stalnom porastu. To je posljedica modernog stila života i povećanja broja spoljašnjih etioloških činilaca, među kojima…

KARDIOLOGIJA

Kardiološki pregled je bezbolan, nije potrebna nikakva priprema, ne koriste se nikakvi invazivni instrumenti (uobičajeno se koristi stetoskop, tenziometar, EKG aparat). Traje prosiječno oko 20-30 minuta a po potrebi i duže. Kardiološki pregled obuhvata: 1. Anamnezu odnosno uzimanje podataka o postojećim tegobama i smetnjama. 2. Ličnu i porodičnu anamnezu, odnosno podatke o…
Close Menu