ENDOKRINOLOGIJA

endokrinologija i kardiologija

Sve veća izloženost stresu i savremen, ubrzan način života uzrokuje povećanu učestalost bolesti endokrinog sistema, od kojih najčesće dijabetes i oboljenja štitaste žlezde. Dijabetes se danas ubraja među najčešća endokrinološka oboljenja, sa prevalencom u stalnom porastu. To je posljedica modernog stila života i povećanja broja spoljašnjih etioloških činilaca, među kojima…

KARDIOLOGIJA

endokrinologija i kardiologija
Kardiološki pregled je bezbolan, nije potrebna nikakva priprema, ne koriste se nikakvi invazivni instrumenti (uobičajeno se koristi stetoskop, tenziometar, EKG aparat). Traje prosiječno oko 20-30 minuta a po potrebi i duže. Kardiološki pregled obuhvata: 1. Anamnezu odnosno uzimanje podataka o postojećim tegobama i smetnjama. 2. Ličnu i porodičnu anamnezu, odnosno podatke o…
Close Menu