GINEKOLOGIJA

Ginekološki pregled je skup dijagnostičkih procedura pomoću kojih se utvrđuje zdravlje ženskog genitalnog trakta počev od 16-te godine života (tj. poslije prvih seksualnih odnosa) do 70-te godine i kasnije po potrebi. Prije pregleda ne savjetuje se upotreba vaginaleta tri večeri, poželjno je da mokraćna bešika bude ispražnjena. Pregled traje oko…

REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE

Reproduktivno zdravlje je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja u svim područjima vezanim uz  reproduktivni sustav i njegovo funkcioniranje, u svim fazama života.Reproduktivno zdravlje podrazumijeva da su ljudi u mogućnosti da imaju zadovoljavajući i siguran spolni život i sposobnost da imaju potomstvo, kao i slobodu da odluče da li će ga imati, kada i koliko često.

Close Menu