GINEKOLOGIJA

ginekologija i reproduktivno zdravlje

Ginekološki pregled je skup dijagnostičkih procedura pomoću kojih se utvrđuje zdravlje ženskog genitalnog trakta počev od 16-te godine života (tj. poslije prvih seksualnih odnosa) do 70-te godine i kasnije po potrebi. Prije pregleda ne savjetuje se upotreba vaginaleta tri večeri, poželjno je da mokraćna bešika bude ispražnjena. Pregled traje oko…

REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE

ginekologija i reproduktivno zdravlje

Reproduktivno zdravlje je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja u svim područjima vezanim uz  reproduktivni sustav i njegovo funkcioniranje, u svim fazama života.Reproduktivno zdravlje podrazumijeva da su ljudi u mogućnosti da imaju zadovoljavajući i siguran spolni život i sposobnost da imaju potomstvo, kao i slobodu da odluče da li će ga imati, kada i koliko često.

Close Menu