U  ZU Preventiva Medical se obavlja specifična zdravstvena zaštita koja, između ostalih zdravstvenih usluga, obuhvata izdavanje svih vrsta ljekarskih uvjerenja:

 • za zasnivanje radnog odnosa
 • zasnivanje radnog odnosa – radna mjesta sa povećanim rizikom
 • za vozače amatere (A, B)
 • za profesionalne vozače (B, C, D, E)
 • produženje vozačke dozvole za lica preko 65 godina starosti, kao i mlađe osobe koje su imale ograničenja u vremenskom period kraćem od deset godina
 • vanredni ljekarski pregledi vozača
 • vanredni pregledi svih drugih radnika
 • za privatno preduzetništvo
 • za smještaj lica u Domove za stare
 • za upis u školu ili na fakultet
 • za odlazak u inostranstvo
 • za sklapanje braka maloljetnih lica
 • za produženje boravka stranih državljana
 • izdavanje duplikata uvjerenja
 • za životno osiguranje

Ljekarska uvjerenja se izdaju radnim danima od 7:00 do 15:00 časova.

ljekarskih uvjerenja
PREGLEDI ZA VOZAČE I UVJERENJA

Za  ljekarski pregleda za upravljanje motornim vozilom potrebno je sa sobom ponijeti:

 • Ličnu kartu ili neki drugi dokument sa slikom
 • Naočare ili kontaktna sočiva ako kandidat iste nosi

Za produženje vozačke dozvole sa sobom je potrebno ponijeti:

 • Ličnu kartu
 • Vozačku dozvolu
 • Nalaze doktora specijalista i drugu medicinsku dokumentaciju, u slučaju postojanja bolesti koja je razlog ograničenja.

Za zamjenu međunardne vozačke dozvole BiH dozvolom sa sobom ponijeti:

 • Ličnu kartu
 • Međunarodnu vozačku dozvolu
 • Ljekarsko uvjerenje vrijedi 6 mjeseci

 Ljekarska uvjerenja se izdaju radnim danima od 7:00 do 15:00 časova.

Close Menu