Oftalmologija je nauka o očima i bavi se prevencijom, dijagnostikom i liječenjem očnih stanja i bolesti.

Najčešće bolesti oka i pomoćnih organa oka u našoj populaciji kojima oftalmologija bavi su kratkovidost i dalekovidost, upale vežnjače (konjunktivitisi) virusnog, bakterijskog ili alergijskog porijekla, upale očnih kapaka (blepharitisi), katarakta – zamućenje očnog sočiva, glaukom, povrede oka, bolesti mrežnjače (retinopatije), bolesti mišića pokretača oka, bolesti očnog živca itd.

Tegobe zbog kojih bi pacijent trebalo da se javi na oftalmološki pregled obuhvataju pad vida na jednom ili oba oka, bol u oku, crvenilo oka ili kapaka, povrede oka, uočene promjene na oku i očnim kapcima, suvoća oka itd. Pored toga pregled bi trebalo da obave i pacijenti u okviru praćenja hroničnih i sistemskih bolesti koje ne potiču primarno od oka, ali mogu dovesti do oštećenja vidne funkcije kakve su arterijska hipertenzija, šećerna bolest, bolesti štitaste žlijezde, sistemski lupus, reumatoidni artritis, sarkoidoza itd. Oftalmolog vidi prve promjene brojnih bolesti i stanja i zato tijesno sarađuje sa mnogim specijalistima (internista, neurolog, dermatolog, otorinolaringolog, pedijatar itd).

Oftalmolog savetuje i redovne preglede i provjere oka za dijecu i odrasle bez obzira da li imaju tegobe ili ne. Takođe, oftalmološki pregled čini dio sistematskog pregleda za vozače i za zaposlenje.

Oftalmološki pregled u Preventiva Medical počinje razgovorom sa pacijentom gdje on izlaže svoje tegobe sa vidom (ukoliko ih ima), a ljekar postavlja ciljana pitanja kako bi dobio što više informacija od značaja. Zatim se prelazi na tzv. fizikalni pregled tokom koga oftalmolog po utvrđenom redosljedu i uz pomoć oftalmoloških instrumenata i aparata pregleda oko i pomoćne organe. To obuhvata određivanje vidne oštrine i eventualno prepisivanje naočara, pregled prednjeg segmenta oka (kapaka, vežnjače, rožnjače, dužice, zenice, sočiva i očnih komora), mjerenje očnog pritiska i pregled zadnjeg segmenta oka (očnog dna).

oftalmologija

ZAŠTO PREGLED?

Preventivni zdravstveni pregledi su osnova dugoročnog održavanja Vašeg zdravlja. Nemojte dozvoliti da češće pregledate svoj automobil od Vašeg organizma.

Na osnovu Zakona o zaštiti na radu (Sl. glasnik br: o1/08/13/10) periodični zdravstveni pregledi zaposlenih na mjestima sa povećanim rizikom obevezni su na svakih 12 mjeseci.

Close Menu