Psihijatar je ljekar specijalista koji se bavi dijagnostikovanjem i liječenjem širokog spektra oboljenja iz domena mentalnog zdravlja- poremećaji raspoloženja, anksiozni poremećaji, bolesti zavisnosti, demencije i organski sindromi, psihotični poremećaji.

Teškoće u mentalnom zdravlju mogu biti primarne ( u osnovi je mentalna kriza) ili sekundarni (brojna tjelesna oboljenja u kliničkoj slici mogu imati psihičke simptome. Zbog toga je vrlo važno da vas pregleda ljekar specijalista psihijatar kako bi vaša dijagnoza bila postveljena profesionalno i tačno, uz eventualne dalje dijagnostičke pretrage.

U praksi se najčešće javljaju različiti anksiozno depresivni poremećaji, panični napadi, reakcije tugovanja, akutne reakcije na stres, psihosomatska stanja, problematika vezana za bračne i porodične odnose. Većina nabrojanih kriza u mentalnom zdravlju su prolaznog karaktera, mogu da se izliječe, te je zato vrlo važno potražiti adekvatnu stručnu pomoć. Brojan stanja u mentalnom zdravlju mogu da budu kontrolisana i na taj način se klijentu kvalitet života značajno popravlja.

U Preventiva Medical terapija se uvijek započinje prvim pregledom koji podrazumjeva upoznavanje klijenta, identifikovanje problema i potreba klijenta, analizu postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje radne dijagnoze, preporuke za dalje dijagnostičke pretrage ukoliko su potrebne, te postavljanje individualnih terapijskih ciljeva. Dužina trajanja prvog inicijalnog razgovora je 45 minuta, a cijena ovog pregleda je 60 KM. Svaka sledećea posjeta klijenta je kontrolna posjeta, fokusirana je na neki od ciljeva u procesu liječenja, te traje 20 minuta i cijena joj je 40 KM, a klijenti koji žele mogu rezervisati i duži kontrolni pregled.

Psihijatrijski tretman podrazumjeva aktivno učešće i samog klijenta, njegov angažman na putu lične promjene. Svaka mentalna kriza je uvijek i šansa za klijenta da se bolje upozna i razvije u osobu koja živi kvalitetnije. Profesionalnost, povjerljivost, empatija i etičnost su osnovni principi za naš tim psihijatara i temelj uspješne terapije.

psihijatar
Close Menu