PSIHIJATRIJA

psihijatrija i psihologija

Bolesnici nerado prihvaćaju da imaju psihičke smetnje. Kada se bolesnik odluči da potraži pomoć, doktor psihijatar pokušava slijediti dobivene informacije i stvoriti dijagnostičku sliku. Postavljanje dijagnoze temelji se na pažljivo prikupljenim podacima i pregledu bolesnika. Osnovni psihijatrijski dijagnostički instrument je psihijatrijski intervju. Psihijatrijski intervju je vrlo specifičan razgovor iz više razloga.…

PSIHOLOGIJA

Psihologija je društvena nauka koja se bavi proučavanjem određenih psihičkih funkcija i njihovim izražavanjem u ponašanju pojedinca. Psiholog u ZU „Preventiva Medical“ obavlja psihološke preglede u okviru periodičnih sistematskih pregleda radnika sa povećanim rizikom uslova na radu, vrši procjenu psihofizičke sposobnosti za rad na određenim radnim mjestima u okviru prethodnih…

Close Menu