Pulmologija je grana medicine koja se bavi bolestima pluća i organa za disanje. Lekar specijalista pulmologije naziva se pulmonolog. Ovaj termin je izveden iz latinske reči pulmō, pulmōnis („pluća”) i grčkog sufiksa -λογία, -logia (studija). Pulmologija je sinonimna sa pneumologijom (od grčkog πνεύμων („pluća”) i -λογία), respirologijom i respiratornom medicinom.

Doktor  specijalista pneumoftiziolog – pulmolog u ZU „Preventiva Medical obavlja klinički  pregled  pacijenta. Pregled počinje razgovorom sa pacijentom (uzimanjem   anamneze) i pregledom pluća. Traje u proseku 20-30 minuta, a po potrebi  i  duže. Pregled je potpuno bezbolan i nije potrebna posebna priprema.

 
Pregled obuhvata:
 
•  Anamnezu – razgovor sa pacijentom o sadašnjim tegobama, drugim   oboljenjima (ukoliko ih ima), prethodnim operacijama i bolničkim   lečenjima, bolestima u porodici itd…
• Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji)
• Fzikalni pregled (inspekciju, palpaciju, auskultaciju, merenje pritiska)
•  Savet i preporuku za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o   eventualnoj dodatnoj dijagnostici (spirometrija, rentgensko snimanje,  skenersko  snimanje….)
 
Fizikalni pregled uključuje:  inspekciju–posmatranje,  palpaciju-opipavanje i auskultaciju  (slušanje). Auskultacija-slušanje  rada pluća (i srca) se obavlja uz  pomoć instrumenta koji se zove  stetoskop. Auskultacija je jedan od  najznačajnijih delova pregleda  interniste pulmologa, jer predstavlja  način na koji se može postaviti  sumnja na postojanje različitih bolesti  pluća.
 
Spirometrija je jednostavan, brz i bezbolan test kojim  meri zapremina  (volumen) vazduha koju ispitanik može da izduva iz pluća  i predstavlja  test koji se najčešće koristi za ispitivanje disajne  funkcije.
 
Rendgensko snimanje grudnog koša (pluća i srca) je brz i  bezbolan  metod kojim se uz pomoć rendgenskih zraka (X zraka) pravi  slika grudnog koša i struktura i organa koji se u njemu nalaze.  Ppredstavlja važnu  dijagnostičku metodu kojom se mogu otkriti različite  bolesti pluća.
 
Ukoliko imate neku od sledećih tegoba može postojati potreba da obavite pregled kod pulmologa:
 
• gušenje
• otežano disanje, nedostatak vazduha, sviranje u grudima
• kašalj (sa ili bez iskašljavanja sadržaja)
• iskašljavanje krvi
• bol, stezanje ili pritisak u grudima (tokom disanja)
• malaksalost, nesvesticu, vrtoglavicu
pulmologija

ZAŠTO PREGLED?

Preventivni zdravstveni pregledi su osnova dugoročnog održavanja Vašeg zdravlja. Nemojte dozvoliti da češće pregledate svoj automobil od Vašeg organizma.

Na osnovu Zakona o zaštiti na radu (Sl. glasnik br: o1/08/13/10) periodični zdravstveni pregledi zaposlenih na mjestima sa povećanim rizikom obevezni su na svakih 12 mjeseci.

Close Menu