U ZU Specijalistička ambulanta medicine rada «PREVENTIVA MEDICAL» svakodnevno se vrše redovni, kontrolni i vanredni periodični i sistematski pregled radnika koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom, kao i radnika koji rade na radnim mjestima bez povećanog rizika.
Dugogodišnje iskustvo doktorice Jelene Bosnić, specijaliste medicine rada, organizacija, stručnost i efikasnost angažovanih doktora drugih specijalnosti, psihologa, medicinskih sestara i laboranata, razlozi su zbog kojih veliki broj privrednih i prosvjetnih ustanova upućuju svoje radnike na sistematski pregled u našu ustanovu. Rukovodioci pomenutih preduzeća savjesno poštuju i prate preporuke dobijene u našoj ustanovi sa jedinim zajedničkim ciljem – sačuvati zdravlje radno aktivne populacije.

U okviru preventivnih  pregleda, a u cilju očuvanja zdravlja radno aktivne populacije  ZU  «PREVENTIVA MEDICAL» organizuje:

  • sve vrste periodičnih i sistematskih pregleda
  • pregledi radnika za rad sa sredstima rada sa ekranom
  •  ciljane ginekološke preglede (ginekološki ultrazvuk i UZV male karlice, Papa test, kolposkopski  pregled i analiza vaginalnog sekreta)
  • pregled vida – opšti oftalmološki pregled – određivanje oštrine vida, dioptrije, pregled prednjeg očnog segmenta na biomikroskopu, očnog pritiska, fundusa, Schirmer test (mjerenje količine suza)
  •  ciljane internističke preglede (sve vrste ultrazvučnih pregleda – UZ srca, UZ abdomena, UZ mokraćnih puteva, UZ krvnih sudova vrata i glave-TCCD, UZ krvnih sudova nogu i ruku, UZ štitaste žlijezde, UZ dojki, UZ mekih tkiva i zglobova)
  •  preventivne preglede u cilju ranog otkrivanja malignih oboljenja i hroničnih masovnih nezaraznih bolesti (povišenog krvnog pritiska, šećerne bolesti, ispitivanje funkcije štitaste žlijezde i drugo)

ZU ,,PREVENTIVA MEDICAL” obavlja i sljedeće poslove:

  • davanje savjeta o zdravlju, sigurnosti, higijeni rada, organizaciji, te o ličnim i kolektivnim zaštitnim sredstvima,
  • saradnja u obavještavanju, stručnom osposobljavanju i obrazovanju u djelatnosti medicine rada higijene rada i organizacije radasistematski pregled
sistematski pregledi

ZAŠTO PREGLED?

Preventivni zdravstveni pregledi su osnova dugoročnog održavanja Vašeg zdravlja. Nemojte dozvoliti da češće pregledate svoj automobil od Vašeg organizma.

Na osnovu Zakona o zaštiti na radu (Sl. glasnik br: o1/08/13/10) periodični zdravstveni pregledi zaposlenih na mjestima sa povećanim rizikom obevezni su na svakih 12 mjeseci.

U zavisnosti od zdravstvenih specifičnosti i potreba radnika i njihovih poslodavaca, preglede je moguće proširiti  (sve laboratorijske analize, sve vrste ultrazvučnih pregleda, pregled interniste, ORL, dermatovenerologa, neurologa, endokrinologa, fizijatra, gastroenterologa, ortopeda, reumatologa, kardiologa, testovi opterećenja, psihološko savjetovanje).

Close Menu