Program sistematskih pregleda zavisi od starosne strukture zaposlenih, pola i vrste posla koji obavljaju. Obavljanje sistematskog  pregleda za sve zaposlene se preporučuje jednom godišnje, ukoliko nadležni doktor ne savjetuje drugačije. U zavisnosti od obima programa, trajanje sistematskog pregleda je između 2 i 4-5 sati i može se realizovati bilo kog radnog dana u nedjelji.

Sistematski pregledi za oba pola sadrže:

 • laboratorijske analize krvi i urina: kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacija eritrocita, šećer u krvi, pregled urina sa sedimentom
 • EKG
 • pregled vida – ortorejter
 • pregled ljekara sa završnim mišljenjem

Sistematski pregledi (Prošireni program) za oba pola sadrži:

 • Laboratorijske analize krvi i urina: kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacijom eritrocita, šećer u krvi, pregled urina sa sedimentom, bubrežne analize – urea i kreatinin, jetrene analize – AST i ALT, GGT, masnoće u krvi – holesterol i trigliceridi
 • EKG
 • spirometrija (test plućne funkcije)
 • audiometriju (pregled čula sluha)
 • pregled oftalmologa
 • pregled psihologa
 • pregled ljekara sa završnim mišljenjem

Dodatni program za žene sadrži:

 • pregled ginekologa
 • ginekološki ultrazvuk
 • kolposkopija
 • Papanicolaou test i određivanje grupe vaginalnog sekreta
 • ultrazvuk dojki
sistematski pregledi

ZAŠTO PREGLED?

Preventivni zdravstveni pregledi su osnova dugoročnog održavanja Vašeg zdravlja. Nemojte dozvoliti da češće pregledate svoj automobil od Vašeg organizma.

Na osnovu Zakona o zaštiti na radu (Sl. glasnik br: o1/08/13/10) periodični zdravstveni pregledi zaposlenih na mjestima sa povećanim rizikom obevezni su na svakih 12 mjeseci.

U zavisnosti od zdravstvenih specifičnosti i potreba radnika i njihovih poslodavaca, preglede je moguće proširiti  (sve laboratorijske analize, sve vrste ultrazvučnih pregleda, pregled interniste, ORL, dermatovenerologa, neurologa, endokrinologa, fizijatra, gastroenterologa, ortopeda, reumatologa, kardiologa, testovi opterećenja, psihološko savjetovanje).

Close Menu