Ultrazvuk dojke je dijagnostička metoda kojom dobijamo uvid u stanje tkiva dojke putem ultrazvučnih talasa visoke frekvencije. Pregled se vrši preko sonde koja emituje ultrazvučne talase koji prolaze kroz tkivo dojke, odbijaju se i vraćaju preko sonde u ultrazvučni aparat, gdje se stvara slika na ekranu. Pored dojki se obavezno pregledaju i pazušne jame, po potrebi jame ispod i iznad ključnih kostiju.

Pregled se preporučuje kao prva opcija kod žena mlađih od 40 godina, kod trudnica i dojilja i kao  dopunski pregled kod žena starijih od 40 godina nakon učinjene mamografije. Pored ženske populacije ultrazvučni pregled dojki pored mamografije ima određene indikacije i kod muškaraca.

Ultrazvuk dojki je neškodljiv, bezbolan i za njega nije potrebna posebna priprema. Nema  ograničenja u broju ponavljanja, pa se rutinski koristi kao kontrolni pregled u praćenju promjena u  dojci najčešće u  vremenskim interevalima od 6 ili 12 mjeseci. Kod žena bez simptoma preporučuje se kao preventivni pregled na svakih jednu do dvije godine. Kod žena u  reproduktivnoj dobi pregled je najbolje uraditi od 5 do 12 dana menstrualnog ciklusa.

Ultrazvučni pregled dojki sa velikom vjerovatnoćom diferencira maligne (rak dojke) od benignih   promjena u dojci. Ukoliko postoji ikakva sumnja u prirodu nalaza, pod kontrolom ultrazvuka se može uraditi asipiracija (iglom se usisa dio sadržaja) ili biopsija (uzima se isječak tkiva) i dobijeni sadržaj se šalje na citološku ili patohistološku analizu.

Ultrazvuk dojki je indikovan:

1. Kod  simptoma u dojci:

  • -palpatorni čvorovi u dojci (utvrđuje se da li se radi o solidnoj ili cističnoj formaciji)
  • -uvučena bradavica ili koža
  • -sekrecija iz dojke
  • -bol u dojci
  • -crvenilo i upala dojke
  • -trauma dojke

2. Nakon učinjene mamografije kao dopunski pregled:

  • -mamografski “guste” dojke
  • -diferenciranje sijenki na mamogramima

3. Nakon operacije i nakon zračenja dojke

4. Kao pregled prije operacije uz eventualno postavljanje žice u čvor pod kontrolom ultrazvuka,  kao vodič hirurgu

5. Kod muškaraca sa simptomina u dojci (bol, uvećanje, čvor)

U Preventivi Medical ultrazvučni pregled dojki obavljamo na najsvremenijem ultrazvučnom aparatu sa kolor dopler opcijom GE F6 od renomiranog američkog proizvođača General Electric. Aparat posjeduje međunarodni sertifikat i koristi se u vodećim svjetskim medicinskim centrima.

ultrazvuk dojki

ZAŠTO PREGLED?

Preventivni zdravstveni pregledi su osnova dugoročnog održavanja Vašeg zdravlja. Nemojte dozvoliti da češće pregledate svoj automobil od Vašeg organizma.

Na osnovu Zakona o zaštiti na radu (Sl. glasnik br: o1/08/13/10) periodični zdravstveni pregledi zaposlenih na mjestima sa povećanim rizikom obevezni su na svakih 12 mjeseci.

Close Menu