Elektromiografija /EMG/ je elektrofiziološka i prije svega dijagnostička metoda, kojom se registruju akcioni potencijali mišićnih vlakana i motornih jedinica ispitivanih mišića, u fazi mirovanja i voljne  kontrakcije. Pregled u Preventiva Medical se obavlja  pomoću iglenih elektroda plasiranih u pojedine mišiće te očitanjem signala na ekranu aparata. EMG Elektroneurografija /ENG/ je metoda ispitivanja brzine provodljivosti pojedinih nerava putem registrovanja evociranih potencijala direktno sa senzitivnih nerava, dok se mootorni nervi ispituju putem evociranih potencijala sa ili iz mišića inervisanih od ovih neurona. Optimalno vrijeme za EMNG pregled u većini slučajeva je tri sedmice nakon početka simptoma, a zbog razvoja elektrofiziološke slike oboljenja ili povrede.

 

Pravilnom interpretacijom parametara dobijenih EMNG ispitivanjem možemo dobiti veoma korisne informacije koje u korelaciji sa kliničkim nalazom mogu ukazati na različita oštećenja perifernog nervnog i mišićnog sistema, odnosno neuromišićne bolesti.

 

Indikacije za elektormiografski (EMNG) pregled su oboljenja ili sumnja na oboljenja:

 
  • Radikulopatije – EMNG pruža dragocjene podatke o nivou i stepenu oštećenja, najčešće lumbosakralnih ili cervikalnih radiksa (jedan od osnovnih kriterijuma za postavljanje indikacije za hirurški tretman i procjenu uspješnosti istog).
  • Fokalne neuropatije – traumatska oštećenja nerava, kompresija nerva u dužem vremenskom periodu (npr. paraliza spavanja radijalisa), uklještenje (entrapment) nerva u fibroznom ili koštanom kanalu ili između fibroznih traka i kostiju (npr. Carpal tunnel sy), infarkt, tumor ili infekcija nerva, pareza facijalisa (Blink reflex).
  • Metaboličke polineuropatije – dijabetesne, uremijske ili etilne.
  • Demijelinizirajuće neuropatije – akutni idiopatski demijelinizirajući poliradikuloneuritis AIDP (Guillaim Barré sy) i CIDP.
  • Hereditarne polineuropatije – HSMP (Morbus Charcot – Marie – Tooth)
  • Pleksopatije – Brahijalne (pareza PB pri rođenju, radijaciona plexopatija, sindrom gornje torakalne aperture TOS i td.), lumbosakralne (traumatske, jatrogene i td.).
  • Oboljenja i oštećenja motornog neurona – sclerosis amyotrophica lateralis (ALS), spinalno mišićna atrofija (SMA) itd.
  • Miopatije – mišićne distrofije (Dűchenne), polimiositisi, dermatomiositisi, miotonične distrofije
  • Myastheneia gravis i miastenični sindromi – test neuromišićne transmisije
  •  

Nije potrebna posebna priprema za sam pregled, pacijenti mogu slobodno doručkovati i uzeti redovnu terapiju. Izuzetak je priprema za pregled TNT- test neuromišićne transmisije prije kojeg bi se trebala obustaviti terapija Miasthenije gravis barem 24h prije pregleda. Ne postoje apsolutne kontraindikacije za pregled, potreban je oprez kod postojanja pace makera i bolesti zgrušavanja krvi. Prije pregleda je potrebno ljekara upoznati o eventualnoj zaraženošću HIV-om i hepatisom B i C.

emng

ZAŠTO PREGLED?

Preventivni zdravstveni pregledi su osnova dugoročnog održavanja Vašeg zdravlja. Nemojte dozvoliti da češće pregledate svoj automobil od Vašeg organizma.

Na osnovu Zakona o zaštiti na radu (Sl. glasnik br: o1/08/13/10) periodični zdravstveni pregledi zaposlenih na mjestima sa povećanim rizikom obevezni su na svakih 12 mjeseci.

Close Menu