U specijalistickoj ORL  (otorinolaringologija) ambulanti ZU “Preventiva Medical” se dijagnostikuju, prate i liječe bolesti uha, grla i nosa kod djece i odraslih. U našoj otorinolaringološkoj ambulanti možete obaviti:

1. Otorinolaringološki pregled ljekara specijaliste ORL (otorinolaringologija)

2. Snimanje stanja srednjeg uha i slušnih koščica (timpanometrija i kohleostapedijalni refleks)

Timpanometrija je potpuno bezbolna pretraga i izvodi se vrlo jednostavno. Ključna je pretraga u dijagnozi poremećaja izjednačavanja pritiska u srednjem uhu koje je najčešće rezultat povećanog trećeg krajnika i alergijskih bolesti nosa. Veoma je značajna posebno u dječjoj dobi ako se postavi sumnja na oštećenje sluha usljed sekretornog otitisa.

3. Ispitivanje sluha (tonalna audiometrija)

Audiometrija je temeljan način ispitivanja praga sluha na raznim frekvencijama. Daje nam uvid u stanje i funkciju unutrašnjeg uha i predstavlja nezaobilazni dio obrade svih bolesnika koji imaju problem u smislu slabljenja sluha, šuma u uhu i periferne vrtoglavice. Pretraga je bezbolna, jednostavna i neškodljiva za ispitanika.

4. Ispitivanje perifernog centra za ravnotežu (kalorijski test – zlatni standard u ispitivanju čula za ravnotežu)

5. Toaletu uha

otorinolaringologija

ZAŠTO PREGLED?

Preventivni zdravstveni pregledi su osnova dugoročnog održavanja Vašeg zdravlja. Nemojte dozvoliti da češće pregledate svoj automobil od Vašeg organizma.

Na osnovu Zakona o zaštiti na radu (Sl. glasnik br: o1/08/13/10) periodični zdravstveni pregledi zaposlenih na mjestima sa povećanim rizikom obevezni su na svakih 12 mjeseci.

Close Menu